diumenge, 15 de juny del 2014

El projecte de ferrocarril de Torelló a Olot

A les  darreries del segle XIX, durant la construcció de la xarxa de comunicacions ferroviàries a l'estat espanyol, els projectes per fer de noves línies fèrries sorgien com bolets. Entre les moltes propostes que es posaren sobre la taula, hi havia el  projecte de construcció d'un tren econòmic, o ferrocarril de via estreta, entre Olot i Torelló. Va ser la Companyia del Ferrocarril i Mines de Sant Joan qui va presentar, el 1879, el projecte per a la construcció d'aquesta possible línia entre San Feliu de Torelló i Olot, anomenat Apuntes Sobre el Proyecto de Ferrocarril Económico entre San Felio de Torelló y Olot, (1879)

Des de la capital garrotxina es va començar moure els fils, ja de que ells eren els més interessats en la possible construcció de la línia, per tal de poder connectar amb la ciutat de Barcelona. A principis d'aquell mateix any una colla de prohoms olotins es van reunir per tal d'obrir una subscripció per l'esmentat ferrocarril per la Vall del Ges (Sola, 1928). A principis del 1880, la premsa de Barcelona i de Vic començava a parlar públicament del tema, i pocs mesos després s'obria una subscripció de 10 a 15.000 rals a Torelló per a la construcció d'aquesta línia que havia de connectar amb la capital garrotxina (AMT, 6.6. 5., 1880)
 
Postal amb una imatge de l'estació del ferrocarril de Torelló pels volts de 1910. 
[Fuente: AMT, col · lecció l'Abans]

Al Mateix temps que es perfilava aquest projecte, en va néixer un altre que pretenia construir una línia de tren de entre Olot i Girona. Els dos projectes però entraven en competència directa, i difícilment era possible construir les dues línies, degut a la dificultat d'aconseguir finançament per a tots dos projectes. Tot i aquest fet, el 1881, el Congrés Espanyol va aprovar els dos avantprojectes ferroviaris. Els promotors de la línia d'Olot per Torelló no s'acabaven de posar d'acord, i apareixien algunes veus que proposaren fer la connexió directament per Vic i sense passar per la Vall del Ges. Finalment el 18 d'abril de 1883, l'empresari Domènec Puig-Oriol va aconseguir la concessió de la línia Olot-Girona i es a treballar-hi. La seva construcció es va perllongar entre els anys 1895 i 1911, i després d'alguns canvis de promotors, la Companyia del Ferrocarril d'Olot a Girona (origen de l'actual Empresa de transportes TEISA) va ser qui va acabar per gestionar la nova línia que seria inaugurada el 1911 i va estar en funcionament fins el 1969.

Filmació d'un viatge del ferrocarril de via estreta de Girona a Olot, 1911. 
[Fuente: CRDI, Ajuntament de Girona]

El permís que es va otorgar per a la construcció de la línia d'Olot a Girona, va paralitzar la possible connexió ferroviària entre Olot i Torelló. Tot i que alguns anys més tard, el 1918, es va tornar a parlar de la possibilitat de construir la via fèrria per unir Torelló amb Olot, però el projecte es va quedar en poc més que paraules. 

Recentment, poc abans de la posada en funcionament de la nova carretera de l'Eix Vic-Olot, l'Ajuntament de Torelló va presentar un projecte per construir una nova estació de tren a Torelló a la zona de la Caseta. L'objectiu d'aquesta nova estació seria havia de ser enllaçar amb el flux de passatgers que es genera entre Torelló i la veïna comarca garrotxina per carretera, amb la línia de tren de Barcelona-Puigcerdà. Això va ser el 2008, però des d'aleshores no s'ha tornat un parlar d'aquesta possibilitat.


Text: Basat en l'article, MOLERA i CLOTA, Santi (2004): Apunts d'història del ferrocarril un Torelló, amb motiu del 125è aniversari de la seva arribada (1879-2004). Programa de la Festa Major de Torelló, 2004. P. 12-41. Torelló.